Contact
+32 2 5111213
 • Bulgarian
 • Czech
 • Danish
 • Dutch
 • English
 • Estonian
 • Finnish
 • French
 • German
 • Greek
 • Hungarian
 • Irish
 • Italian
 • Latvian
 • Lithuanian
 • Maltese
 • Polish
 • Portuguese
 • Romanian
 • Slovak
 • Slovene
 • Spanish
 • and
 • Swedish

Vertaaltechnologie Quote

Voor de vertalingen van uw teksten maakt ETC Europe gebruik van de modernste technologie CAT-tools
(Computer-Aided Translation). Dit heeft belangrijke voordelen voor u:

Vertaalgeheugens

Per opdrachtgever bouwen wij zogenaamde vertaalgeheugens op. Op het moment dat wij een nieuwe opdracht van u ontvangen, gebruiken wij de vertaalgeheugens om de teksten ‘voor te vertalen’.

Voorafgaand aan het vertalen wordt er door middel van de vertaaltechnologie gecontroleerd of de teksten zinnen bevatten die al eens eerder vertaald zijn (100% matches), of zinnen die erg lijken op zinnen die al eerder vertaald zijn (lagere matches). De gevonden vertalingen worden vervolgens in de vertaling geplaatst en gecontroleerd op juistheid. De rest van de teksten wordt vertaald door de vertaler en de nieuwe vertalingen worden toegevoegd aan het vertaalgeheugen.

Hoe meer teksten wij voor u vertalen, hoe ‘rijker’ het vertaalgeheugen wordt. Doordat er steeds meer teksten kunnen worden ‘voorvertaald’, kunt u uiteindelijk veel tijd en kosten besparen.

Terminologiedatabases

Naast vertaalgeheugens bieden ‘CAT tools’ ook de mogelijkheid om een terminologiedatabase (glossary) te creëren. Hierin leggen wij de vertaling vast van uw belangrijke terminologie. Door een glossary te gebruiken, zullen identieke termen ook altijd identiek vertaald worden. De combinatie van vertaalgeheugens en terminologiedatabases zorgt voor zeer consistente en eenduidige vertalingen van uw teksten.

Gelijktijdige vertalingen

ETC Europe maakt gebruik van meerdere ‘CAT tools’. Wij beschikken ook over een unieke ‘CAT tool’ die de mogelijkheid biedt om meerdere vertalers tegelijkertijd aan dezelfde tekst te laten werken. Dit is met name interessant voor u als u een grote vertaalopdracht heeft met een zeer korte deadline. Elke vertaalde zin van een vertaler wordt dan direct in het vertaalgeheugen opgeslagen.

Andere vertalers kunnen deze vertaling rechtstreeks raadplegen en gebruiken. Als een vertaler een zin moet gaan vertalen die lijkt op een vertaling in het vertaalgeheugen, geeft het ‘CAT tool’ de suggestie om deze vertaling te gebruiken. Op deze manier blijft de consistentie van de vertalingen (identiek woordgebruik en terminologie in de gehele tekst) gegarandeerd.