Contact
+32 2 5111213
 • Bulgarian
 • Czech
 • Danish
 • Dutch
 • English
 • Estonian
 • Finnish
 • French
 • German
 • Greek
 • Hungarian
 • Irish
 • Italian
 • Latvian
 • Lithuanian
 • Maltese
 • Polish
 • Portuguese
 • Romanian
 • Slovak
 • Slovene
 • Spanish
 • and
 • Swedish

Politiek en overheidsvertaling Quote

De vertaling van overheidsteksten en politieke teksten, zoals beleidsnota’s, discussiestukken, congresverslagen en partijprogramma’s, vraagt om een speciale aanpak. De vertaler moet veel inzicht hebben in de politieke en culturele context van de teksten, zodat de politieke lading niet verloren gaat bij de vertaling. Politieke teksten staan bovendien vaak in het centrum van publiek en media. Een kleine vertaalfout kan grote politieke gevolgen hebben.

ETC Europe: thuis in Europese overheidsvertalingen

ETC Europe is al meer dan twintig jaar het aangewezen vertaalbureau voor officiële Europese vertalingen. Onze standplaats is Brussel, het politieke centrum van Europa. Vanaf het moment van onze oprichting in 1988 hebben wij opdrachten uitgevoerd voor onder meer het Europees Parlement, de Europese Commissie en talloze andere Europese en internationale instellingen. Onze vertalers hebben daardoor veel ervaring opgedaan op het gebied van politieke teksten. Hun intuïtie voor toon en doel van politieke stukken, is zodanig verscherpt dat zij de juiste woorden kunnen kiezen voor een getrouwe vertaling van de politieke boodschap.

Vertrouwelijk en betrouwbaar

Wij behandelen uw politieke documenten en teksten met de grootst mogelijke discretie. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Onze vertaalprocedures, projectmanagement en kwaliteitsbewaking zijn conform de procedures van ISO en NEN. Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden om absolute vertrouwelijkheid te garanderen.

Als het gaat om korte deadlines en vertaling naar meerdere talen kunt u vertrouwen op ETC Europe. Dankzij ons grote bestand van professionele vertalers zijn wij in staat om zeer grote hoeveelheden tekst in korte tijd te vertalen – uiteraard zonder verlies van kwaliteit en binnen de afgesproken termijn.