Contact
+32 2 5111213
 • Bulgarian
 • Czech
 • Danish
 • Dutch
 • English
 • Estonian
 • Finnish
 • French
 • German
 • Greek
 • Hungarian
 • Irish
 • Italian
 • Latvian
 • Lithuanian
 • Maltese
 • Polish
 • Portuguese
 • Romanian
 • Slovak
 • Slovene
 • Spanish
 • and
 • Swedish

Tolken Quote

Een tolk van ETC Europe is uw beste keuze als het gaat om het vertalen van gesproken tekst. Onze tolken
hebben een uitmuntende taalbeheersing, zijn zeer nauwkeurig en voelen zich thuis in elke situatie. Wij
verzorgen bovendien alle logistieke aspecten voor u, zoals vervoer, apparatuur en tolkcabines.

Verschillende soorten tolken

Voordat u een tolk inhuurt, is het belangrijk om te bepalen in welke situatie de tolk moet functioneren.

Congres of conferentie

Voor grootschalige bijeenkomsten met veel deelnemers die verschillende talen spreken, hebben wij tolken die zijn gespecialiseerd in gelijktijdige (simultane) mondelinge vertaling. Zij zijn gewend om te werken met apparatuur en tolkcabines. De deelnemers van de bijeenkomst krijgen de vertaling van de spreker te horen via een koptelefoon.

Vergaderingen en presentaties

Bij kleinere bijeenkomsten als vergaderingen en presentaties wordt vaak gebruik gemaakt van consecutief tolken, waarbij de tolk de spreker ‘volgt’. De spreker en de tolk wisselen elkaar af. Wij maken voor alle situaties zo veel mogelijk gebruik van tolken die een gedegen kennis hebben van het vakgebied van de deelnemers aan de bijeenkomst.

Interviews en verhoren

Bij interviews en verhoren is de tolk het medium tussen de vragensteller en degene die de vragen beantwoordt. De tolk vertaalt de vraag voor de geïnterviewde, luistert naar het antwoord en vertaalt dit vervolgens weer voor de vragensteller. Voor officiële verhoren, zoals voor de politie en de immigratie- en naturalisatiedienst, hebben wij beëdigde tolken beschikbaar.

Bij de notaris

Tijdens een bijeenkomst met een notaris worden vaak stukken voorgelezen die zijn opgesteld in zeer formele juridische taal. Voor deze en vergelijkbare situaties hebt u een tolk nodig die goed op de hoogte is van de juridische terminologie in de brontaal en de doeltaal. Onze notaristolken hebben een juridische achtergrond en zijn beëdigd.

Tolken met kennis van zaken

U hebt het meeste profijt van een tolk die bekend is met uw vakgebied. Daarom krijgt u altijd een tolk van wie het profiel zo goed mogelijk past bij uw specifieke situatie. Ons grote bestand van tolken geeft ons veel keus, waardoor wij u altijd de meest gekwalificeerde tolk kunnen leveren.